Reference

Reference

KO SU NAŠI KLIJENTI?

Potvrda našeg uspeha je veliki broj uspešno realizovanih projekata i dugoročna saradnja sa klijentima.

Više o TERMOOPREMI saznajte preko sledeće Referenc liste.

·       TENT A, Obrenovac

·       TENT B Obrenovac

·       TE Kolubara, Veliki Crljeni

·       TE Morava, Svilajnac

·       TE-KO Kostolac

·       RB Kolubara, Lazarevac

·       EPCG a.d. Nikšić, TE Pljevlja

·       R i TE Gacko, Rep. Srpska

·       R i TE Ugljevik, RS

·       China Machinery Engineering Corporation (CMEC)

·       TE-TO Novi Sad i TE-TO Zrenjanin

·       China Road and Bridge Corporation, Beograd

·       TE Tuzla, BiH

·       TE Kakanj – BIH

·       TE-TO Sremska Mitrovica

·       Limske HE, Nova Varoš

·       Eneroprojekt Oprema, Beograd

·       HE na Vrbasu, HE „Bočac“

·       UTVA Avio Industrija, Pančevo

·       M-Enego, Beograd

·       Goša Montaža, Velika Plana

·       Enikon, Loznica

·       Via Ocel, Beograd

·       Termoelektro-Mont, Podgorica

·       Repro-oprema, Beograd

·       “Sunoko“ Novi Sad (Vrbas)

·       RTB Bor – Grupa TIR, Bor

·       „BNT Holding“ d.d. Novi Travnik, BiH

·       N.T.P. Metali, Pozharanja-Vitina

·       „Tehnika“d.o.o. Kakanj, BiH

·       AB Petrol, Kakanj

·       Nital d.o.o., Zenica

·       Pimex MG.Co. Beograd

·       Energetika d.o.o. Kragujevac

 

REFERENC LISTA

TE-KO Kostolac

Remont i održavanje sistema vodenih duvača gara na B1 i B2

Delovi ventilatora

Izrada delova plastičnom deformacijom (lim klapne, lim perfororani, čaura) - 5053 komada

Papuče i letve radijalne

Zamena cevnog zagrejača vazduha I stepena na oba kotla bloka A1

Remont duplih ležajeva i hladnjaka u TE KO B – 8 kompleta

Remont i održavanje vodenih duvača TEKO B

Remont i održavanje duvača i sistema za zaptivanje RZV-a na B1 i B2

Izrada i zamena saća za RZV

Održavanje MRU opreme vodenih duvača gara

Izrada klapne dimnog gasa iza VDG-a – 4 komada

Specijalni lanci – 128 komada

Izrada zaptivnih limova za RZV – 384 komada

Održavanje zaptivanja i duvača RZV B1 i B2

Vazduh i dimni gasovi – unapređenje sistema adaptivnog zaptivanja RZV-a

Remont RZV-a B1 i B2

Vratilo duplog ležaja mlina

Remont i tekuće održavanje RZV-a bloka B1 i B2

Reparacija duplih ležajeva – ispitivanje i sanacija vratila duplog ležaja

Čaure za bagere i teleskopske opruge

Održavanje rotacionih zagrejača vazduha sa isporukom i ugradnjom opreme

Lopatice statorskog regulatora VDG-a za TEKO B - 24 komada

Lanac valjkasti trodelni; lanac transportni dozatora - 68 komada

Kapitalni remont RZV-a br. 1 i br. 2 sa rekonstrukcijom i modernizacijom na bloku A2 - 500.000 kg

Radijalne letve, zaptivni limovi, kapa zaštitna - 5384 komada

Osovina donjeg lančanika, zavrtnjevi, klipovi, osovina noseća za transporter, osovina za članke člankastog transportera, rolna transportera, papuče lanca - 1258 komada

Transportni lanac dozatora - 256 dvočlanaka

Reparacija vratila ventilatora VSV i VDG - 6 komada

TIM Company, Pljevlja

Rekonstruisane sekcije parnog kalorifera (zagrejača vazduha) – 5 komada

TE Kolubara, Veliki Crljeni

Remont elektrofiltera K3-K5 i K6, rezervni delovi

Drobilice K6

Izrada delova mašinskom obradom (polutka spojnice, osovina, zaptivni limovi, lančanik dozatora.....)

Popravka duplog ležaja mlina kotla 6

Rez. delovi za elektrofiltere K1-K6 (nosač taložne elektrode, T-komad) – 24 komada

Vratilo VDG-a K4-K5

Lanac elevatora pretovarnog mosta LP-200 – 16 komada

Vratilo duplog ležaja K6 – mlinovi

Lanac elevatora pretovarnog mosta - 8 komada

Zaptivni lim - 120 komada

Vratilo mlina čekićara Ø 535 x 5130 - 2 komada

EPCG a.d. Nikšić, TE Pljevlja

Rez. delovi dozatora uglja i sistema za odvod šljake ispod kotla

Rez. delovi dozatora uglja i sistema odvoda šljake

Hladnjak pare sa zaptivača turbine ZNP-4, ROU stanice – 5 komada

Rez. delovi dozatora uglja – lanac – 8 kompleta

Zaštite cevnog sistema kotla; Rezervni delovi drobilice šljake, dodavača uglja i pužnih odšljakivača

Parni kalorifer i gorionici – 20 komada

Rezervna oprema za kotao – zmijači pregrejača sveže pare, gorionik ugljene prašine, zaštite cevi festona, zagrejač vazduha donji paket, vodospusne cevi - 250.000 kg

Rez. delovi dodavača uglja, sistem za odvod šljake ispod kotla, duplog ležaja mlina - 4 kompleta

TENT A, Obrenovac

Rezervni delovi rosta - strugarski

Rezervni delovi za KAS

Sistem parnih duvača gara kotla bloka A4

Delovi za recirkulacione kanale

Generalni remont duplog ležaja A6

Vratilo mlina DGS-100S – 2 komada

Savijeni segmenti lima za razdeljivače – 76 komada

Rezervni delovi rosta – strugarski (odstojna poluga, odstojna cev, navrtka,....)

Delovi za dodavače uglja (ovesna šipka, zglobni mehanizam) – 144 komada

Usluga sanacije hladnjaka kompresora

Cevni snopovi hladnjaka ulja – 5 komada

Modifikovan support – 4 komada

Cevne zaštite i prestrujni limovi

Mlinski delovi (osovinice i poluge čekića) – 1013 komada

Delovi od lima za kanale DG, SV i Luva – 124 komada

Gorionici uglja

Delovi rešetki za dogorevanje (distant zavrtanj, distantna cev. osovinica držača, osigurač osovine, prsten rasečeni, vijak, navrtka,...) - 166040 kom

Nov sistem ovešenja sektorskih dasaka luva bloka A2 – 2 komada

Vratilo duplog ležaja za mlinove tipa EVT – 2 komada

Cevni registri hladnjaka ulja – 5 komada

Delovi Rosta

Modifikovan support- 4 komada

Lanac ROST-a – 2000 komada

Rekonstrukcija sistema ovešenja sektorskih dasaka i zaptivanja Luva bloka A3 – 2 komada

Bubanj pritezni – 2 komada

Strugarski rez. delovi, osovine, čaure, pločice, prirubnice - 5098 kom

Prirubnice – 36 komada

 

Mlinski delovi- poluga čekića – 34 komada

Mlinski delovi – pločice, osigurači, zavrtnji - 7904 kom

Mlinski delovi – poluga čekića - 145 kom

Lanac rosta - 2500 dvočlanaka

Lančanik - 3 komada

Lanac ROST-a - 1500 komada

Distantne čaure, zaptivni prstenovi, zaptivne čaure, čaure pumpe - 26 komada

Rez. delovi dozera: lanac dozera vretena šibera sa maticom šiljak šipkastog zatvarača - 132 komada

TENT B Obrenovac

Antiabrazivne zaštite, nosači cevi i kotlovskih limova B1 i B2

Rezervni delovi za duvače gara – 3 komada

Zamena mernih uređaja sistema aktivnog zaptivanja luva na B1 – 62 komada

Uronjene zavese – 88 komada

Vratila duplih ležajeva mlinova – 4 komada

Rotacioni zagrejač vazduha – Luvo, Aktivno zaptivanje Luva na bloku B2

Rez. delovi za duvače gara – 3 komada

Delovi dobijeni mašinskom obradom (distant zavrtnjevi, vratila, glavčine...)

Vratila rosta – 2 komada

Kružna i uzdužna dihtovanja – 608 komada

Delovi dobijeni mašinskom obradom (vratila, glavčine...) Rost, kraceri, trake (Navrtke + elementi vezivni grebača + vratila) – 515 komada

RZV – Luvo, kompletna zamena saća Luva - 670 t

Rez. delovi za duvače gara i vodene topove – 9 komada

Kružne i radijalne zaptivke Luva – 6 kompleta

Osovina žaluzine manja, osovina žaluzine veća, glavčina. vratilo ø 140, vratilo ø 80, točak ø 200, vratilo spirne pumpe, čaura zaptivna- 110 komada

Paketi hladnog i toplog saća - 660.000 kg

Distant cevi i zavrtnji - 5.500 kg

Bubnjevi - 11 komada

Karika lanca - 1650 komada

Taložne elektrode - 5000 komada

Lanac trakastog sita - 4 kompleta

Pokretni i nepokretni diskovi i vijci - 220 komada

RB Kolubara, Lazarevac

Rezervni delovi po crtežima: Partija 6- Vratilo šuplje – 1 komad

Rezervni delovi po crtežima: Partija 8- Čaure papuče – 988 komada

Elektroda za filter vazduha 315 074-14 – 200 komada

Rez. delovi po crtežima: part.4 – plaštevi bubnja, part.9- čaure, part. 16 – habajuće ploče- 44 komada

Delovi po crtežu: partija 1 – rez delovi kotla TE-522; partija 8 – vratila kolenasta – 5 komada

Vratilo kolenasto – 2 komada

Rezervni delovi po tehničkoj dokumentaciji

Čaure papuče transportera, zateznica za ankere – 1332 komada

Vratilo kolenasto - 8 komada

TE Morava, Svilajnac

Nabavka zagrejača vode u sistemu grejanja TEM- 2 komada

Zamena paketa zagrejača vazduha LUVO

Nabavka bubnjeva i rolni reverzibilnog transportera – 9 komada

Remont duplog ležaja ventilatora svežeg vazuha

Rez. delovi za VDG, VSV i VREC (difuzor) – 2 komada

Rezervni delovi ventilatora dimnih gasova: vratilo + zglob AS19 – 38 komada

Remont duplog ležaja mlina N.90.60

Statorska lopatica, regulaciona lopatica sa osovinicom, zglob AS19 – 127 komada

Emisione elektrode elektrofiltera „ELEX“- 150 komada

Rezervni delovi uljnog gorionika - 2 komada

R i TE Gacko, Rep. Srpska

Bubnjevi za trakaste transportere i mašine kontinualno-tehnološke opreme (BTO i DTD sistemi)-31kom.

Izrada novog cevnog registra i ugradnja istog u postojeće kućište hladnjaka ulja M-240 i izrada novog vazdušnog hladnjaka Buster pumpe broj 2 – 2 komada

R i TE Ugljevik, RS

Taložna ploča za elektrofiltere – 30 komada

Radovi na remontu duplog ležaja mlina S.45.50

UTVA Avio Industrija, Pančevo

Cilindar Ø325x650x8 mm – 310 komada

Repro-oprema, Beograd

Smart Cannon (duvač gara za TE-KO B2)

“Sunoko“ Novi Sad (Vrbas)

Dvotalasni kompenzator; Rotirajući element duvača gara – 5 komada

„BNT Holding“ d.d. Novi Travnik, BiH

Kompenzator iznad ventilatora svežeg zraka bloka 6 – 4 komada

„Tehnika“d.o.o. Kakanj, BiH

Osovina pogonskog zupčanika; Klin; Navrtka – 6 komada

HE na Vrbasu, HE „Bočac“

Popravka dva hladionika regulacionog ulja – 2 komada

M-Enego, Beograd

Transportne trake za rostove bloka 4 i 5 u TE Tuzla (lanac)

Lanac ROST-a - 800 dvočlanaka

Lanac rešetke za dogorevanje bloka A-6 - 1612 članaka

Limske HE, Nova Varoš

Klizni prstenovi za turbinske zaptivače u HE Potpeć – 2 komada

Vezni elementi za revitalizaciju sprovodnog aparata turbine – 280 komada

Lanci za dizanje segmentnih ustava u HE Potpeć - 20.000 kg

Goša Montaža, Velika Plana

Vučni lanac ustave u Novom Bečeju – 2 komada

Vratilo duplog ležaja za mlin tip E.V.T. (N 270.45) sa svim pripadajućim klinovima - 4 komada

Pimex MG.Co. Beograd

Bubanj zatezni, bubanj pogonski, pritezni bubanj za TENT A – 6 komada

Karika lanca za TENT B - 4896 dvočlanaka

Enikon, Loznica

Izrada zagrejača vazduha za TE-TO Zrenjanin – 2 kompleta

TE-TO Zrenjanin

Kompenzator na dimnom kanalu kotla K-1 i K-2, kompenzator na dimnom traktu i kompenazori na vazdušnom kanalu kotla K-2 – 8 komada

Održavanje sistema vazduha i dimnih gasova kotla – kompenzatori – 5 komada

Održavanje gorionika kotla – difuzor gorionika; vrtložnik; torus - 10 komada

Održavanje zagrejača vazduha - 40.000 kg

Eneroprojekt Oprema, Beograd

Taložne elektrode, Ležajevi elektrofiltera, Dodatne ploče za nivelaciju elektrofiltera – 2740 komada

Adaptacija bloka B2 u TE Kostolac: Dozatori uglja, dodavači ulja, rekonstrukcija RZV-a - 500.000 kg

Via Ocel, Beograd

Mašinska obrada kolektora – 2 kompleta

Mašinska obrada kolektora sa pripadajućim pozicijama – 8 komada

Kolektori – 6 komada

Kolektor pregrejača pare br.4 za TE Pljevlja -12 komada

Termoelektro-Mont, Podgorica

Hladnjak transformatora za HE Perućica – 4 komada

China Machinery Engineering Corporation (CMEC)

Dozatori i dodavači uglja za TE-KO B1

RTB Bor – Grupa TIR, Bor

Lim dilatacioni – 2000 komada

TE-TO Novi Sad i TE-TO Zrenjanin

Održavanje gorionika kotla – kompenzator na gorioniku, difuzori gorionika, vrtložnik, torus – 13 komada

Održavanje zagrejača vazduha

N.T.P. Metali, Pozharanja-Vitina

Kompenzator GF 27 – 2 komada

China Road and Bridge Corporation, Beograd

Delovi za kineski most – 1770 komada

TE Tuzla, BiH

Paketi hladne strane RZV-a bloka 4 – 42000 kg

AB Petrol, Kakanj

Osovina pogonskog zupčanika mlina sirovine (vratilo)

Emisione elektrode Udarne letve taložne tresilice -

1800 kompleta

Nital d.o.o., Zenica

Lopatica regulacionog venca – 20 komada

Energetika d.o.o. Kragujevac

Radna kola za mlinove K 3,4 – 2 komada

TE Kakanj, BiH

Remont venilatora bloka 5 (mali i veliki izlazni kompenzator dimovodnog kanala) – 4 komada

Osovina mlina – 2 komada

TE-TO Sremska Mitrovica

Održavanje zagrejača vazduha – saće, hladna i topla strana - 10.000 kg