Tehnicki Kapaciteti

Tehnički kapaciteti

 

   

TEHNIČKI KAPACITET

1

Mašine za obradu skidanjem strugotine

 

1.1

Univerzalni strug TES-2 – visina šiljaka 200 mm

radna dužina 1500 mm

kom 1

1.2

Univerzalni strug TES, Potisje

– visina šiljaka 250 mm

- radna dužina 2000 mm

kom 1

1.3

Univerzalni strug Prvomajska

- Radni prečnik 280 mm

- Radna dužina 1500 mm

kom 2

1.4

Univerzalni strug TOS

- Radni prečnik 400 mm

- Radna dužina 1500 mm

kom 1

1.5

Revolver strug TST ZPS GOTTWALDOV SR-50A

- Radni prečnik 220mm

- Radna dužina 450mm

kom 1

1.6

Doradni strug Krušik, UDS

- Radna dužina 3000 mm

kom 1

1.7

Univerzalni strug POTISJE Ada, PA 631P - Ø 600 x 3000 mm

- Radni prečnik 600 mm

- Radna dužina 3000 mm

kom 1

1.8

Strug KNUTH HL 1250/5000 S

(Maksimalni prečnik struganja 1250 mm, dužina struganja 5000 mm,

težina radnog komada 5000 kg), sa agregatnom jedinicom za brušenje (ravno i konusno) i digitalnim očitavanjem mera (X, Y - konus)

kom 1

1.9

Strug KNUTH CNC Star Chip 520

 • prečnik struganja 520 mm
 • x osa 270
 • z- osa 750
 • dužina struganja 520 mm
 • prolaz kroz vreteno 60 mm

kom 1

1.10

Strug Poreba TR135 B3 x 8000 mm

sa numeričkim očitavanjem mera (NC)

 • prečnik struganja 1350 mm preko kreveta
 • prečnik struganja 1100 mm preko suporta
 • radna dužina 8300 mm
 • mogućnost kopirnog struganja konusa
 • izrada svih vrsta navoja
 • modulno struganje

kom 1

1.11

Strug Karusel, radnog prečnika 2500 mm

kom 1

1.12

Strug Knuth Sinus 400/3000D

- Radni prečnik 400 mm

- Radna dužina 3000 mm

kom 2

1.13

Glodalica horizontalna TDS, tip FBHOU

kom 1

1.14

Glodalica univerzalna SHW

- Hod stola 300x600

- Visina 300 mm

kom 1

1.15

Glodalica Knuth, tip WF 4.2

- Hod stola 300x500

- Visina 300 mm

kom 1

1.16

Univerzalna glodalica TOS Olomouc FGU 32

- Hod stola 275x1000

- Visina 420 mm

kom 1

1.17

Borverk KNUTH BO 110 CNC,

 • Kretanje po x=1300 mm
 • Kretanje po y=1200 mm
 • Kretanje po z =900 mm

kom 1

1.18

Borverk B130S – ILR sa numeričkim očitavanjem mera (NC)

 • radni sto 1700 x 1520
 • pomeranje stola 2300 mm
 • vreteno 130 mm
 • vertikalni hod radnog vretena 1600 mm
 • aksijalni hod radnog vretena 900 mm
 • poprečni hod radnog vretena 2200 mm
 • uzdužni hod radnog vretena 1600 mm i 900 mm iz pinole

kom 1

1.19

Univerzalna alatna glodalica SHW, tip UF2 sa 2 sinusna stola

 • Hod radnog stola 1000/600
 • mogućnost zakretanja radnog stola u horizontalnoj i vertialnoj ravni

kom 1

1.20

CNC glodalica NUMERIK, Prvomajska, tip: GBK-480 VCNC

- površina stola 650 x 1000 mm

- opseg rada X osa 700 mm

- opseg rada Y osa 600 mm

- opseg rada Z osa 700 mm

kom 1

1.21

Univerzalna alatna glodalica sa pratećom opremom, Prvomajska, tip: ALG-200B

površina stola 350 x 1000 mm

kom 1

1.22

Brusilica za okruglo unutrašnje i spoljno brušenje Livnica Kikinda, tip: 012U1100

- Radni prečnik 350 mm

- Radna dužina 1100 mm

kom 1

1.23

Brusilica za okruglo unutrašnje i spoljno brušenje Livnica Ada

- Radni prečnik 450 mm

- Radna dužina 3000 mm

kom 1

1.24

Brusilica za ravno brušenje Majevica, tip BRB 75

- Hod 400x600 mm

kom 1

1.25

Stona bušilica Ø25

kom 7

1.26

Stubna bušilica Sarlah, tip 1B - 13A

kom 1

1.27

Radijalna bušilica TB 3

kom 1

1.28

Radijalna (konzolna) bušilica MAS tip: VR4 - dimenzije radnog prostora:

- osnova kružni prsten 2500/700 mm

- kretanje po visini 700 mm

kom 1

1.29

Trakasta testera Pedrazzoli Italija, SN 275 MRM

kom 1

1.30

Trakasta testera Pedrazzoli Italija SN 340 MRM

kom 1

1.31

Trakasta testera SELEKT, površina reza 600 x 200 mm

kom 1

1.32

Dubilica vertikalna KOVOSVIT, tip HOV25A dubine 300 mm

kom 1

1.33

Oštrilica TACHELLA MACCHINE

za oštrenje alata burgije, glodala

kom 1

1.34

Oštrilica za oštrenje malih burgija, Prvomajska

kom 1

 

2

Mašine za obradu metala bez skidanja strugotine

 

2.1

Makaze mašinske – dužina sečenja 2500 mm

debljina lima koji se seče 5 mm

kom 1

2.2

Makaze mašinske – dužina sečenja 2500 mm

debljina lima koji se seče 4 mm

kom 2

2.3

Makaze mašinske – dužina sečenja 1000 mm

debljina lima koji se seče 4 mm

kom 1

2.4

Makaze pneumatske – dužina sečenja 500 mm

debljina lima koji se seče 4 mm

kom 1

2.5

Hidraulične makaze za sečenje lima Jelšingrad, tip MSV-6200/13

-dužina sečenja 6000 mm

-debljina lima koji se seče 12 mm

kom 1

2.6

Hidraulične makaze za sečenje lima Jelšingrad,

tip HM - 31/10-12

- dužina sečenja 3000 mm

- debljina lima koji se seče 10 mm

kom 1

2.7

Hidraulična apkant presa – dužina pritiskivača 2,5 m

sila pritiskivača 800 KN

kom 1

2.8

Hidraulična apkant presa – dužina pritiskivača 2,5 m

sila pritiskivača 500 KN

kom 1

2.9

Hidraulična apkant presa Jelšingrad, tip PSH - 165/4000,

dužina pritiskivača 4 m,

sila pritiskivača 1600 KN

kom 1

2.10

Hidraulična apkant presa, Jelšingrad, tip HAPA-110/3000

dužina pritiskivača 3 m,

sila pritiskivača 1600 KN

kom 1

2.11

Hidraulična apkant presa, Jelšingrad, tip HAP-100

dužina pritiskivača 2,5 m

kom 1

2.12

Ekscentar presa, sila pritiskivača 150 KN

kom 1

2.13

Ekscentar presa Pobeda, tip PEP - 25,

sila pritiskivača 250 KN

kom 2

2.14

Ekscentar presa, sila pritiskivača 400 KN

kom 1

2.15

Pneumatska ekscentar presa Pobeda, PEP - 63

sila pritiskivača 630 KN

kom 1

2.16

Ekscentar presa ILR, tip AR-160, sila pritiskivača 1600 KN

kom 1

2.17

Ekscentar presa Jelšingrad, tip PEE - 250/II,

sila pritiskivača 2500 KN

kom 1

2.18

Presa za ispravljanje šipkastih materijala

kom 1

2.19

Kombinovana mašina za sečenje i probijanje “Jelšingrad”

- sečenje profila L 120x120x10

- probijanje otvora Ø25/10

kom 1

2.20

Mašina za valcovanje cevi K40 - 600

kom 1

2.21

Mašina za valcovanje cevi K50 - 600

kom 1

2.22

Mašina za valcovanje cevi K60 - 600

kom 1

 

3

Termička obrada

 

3.1

Jednokomorna peć za termičku obradu “Cer” Čačak, KP45S 500x400x900 mm

kom 1

3.2

Peć za termičku obradu "Olivoto"

kom 1

3.3

Aparat za indukciono kaljenje "Fiat"

kom 1

 

4

Pneumatska instalacija

 

4.1

Kompresor TIP NK 5, pritisak 8,8 bara, KW 37

kom 1

4.2

Kompresor TIP, pritisak 8,8 bara, KW 11

kom 2

4.3

Kompresor vazdušni za plazma sečenje do 460l Trudbenik

Tip R616A

kom 1

 

5.

Merni alat - komplet, koji se sastoj od:

5.1

Mikrometar za spoljašnja merenja 100-125mm;0,01mm HOREX

- fabrički broj: 070836639 (49109)

kom 1

5.2

Mikrometar za spoljašnja merenja 125-150mm;0,01mm HOREX

- fabrički broj: 09991 (49110)

kom 1

5.3

Mikrometar za spoljašnja merenja 150-175mm; KERN

- fabrički broj 120980132

kom 1

5.4

Mikrometar za spoljašnja merenja 175-200 mm SCHUT

- fabrički broj 060575818

 

5.5

Mikrometar za spoljašnja merenja 200-300mm;0,01mm HOREX

- fabrički broj: 080229114 (49102)

kom 1

5.6

Mikrometar za spoljašnja merenja 400-500mm;0,01mm HOREX

- fabrički broj: 101102311 (49111)

kom 1

5.7

Pomično merilo, za spoljašnja i unutrašnja merenja, digitalno, 0 - 300mm ORION

- fabrički broj 49108

kom 1

5.8

Pomično merilo, univerzalno, digitalno, 0 - 300mm; 0,01 mm ORION

- fabrički broj C1001250645 (49097)

kom 1

5.9

Mikrometar za spoljašnja merenja 0-25mm;0,01mm ATORN

- fabrički broj: 090121571 (49098)

kom 1

5.10

Mikrometar za spoljašnja merenja 25-50mm;0,01mm ATORN

- fabrički broj: 081253025 (49099)

kom 1

5.11

Mikrometar za spoljašnja merenja 50-75mm;0,01mm ATORN

- fabrički broj: 090121533 (49100)

 

5.12

Mikrometar za spoljašnja merenja 75-100mm;0,01mm ATORN

- fabrički broj: 081253031 (49101)

kom 1

5.13

Pomično kljunasto merilo, univerzalno, 0 - 150mm; 0,01 mm Mitotoyo

- fabrički broj 60163239

kom 1

5.14

Pomično kljunasto merilo, univerzalno, 0 - 150mm; 0,01 mm

- fabrički broj F11000074

kom 1

5.15

Digitalni uređaj za 3D merenje sa 2 glave, Fratelli Rotondi

kom 1

 

6

Sredstva unutrašnjeg transporta

 

6.1

Motorni viljuškar Litostroj, nosivosti 8t, visina dizanja 3m

kom 1

6.2

Motorni viljuškar Orenstein & Koppel, nosivosti 6t, visina dizanja 4m

kom 1

6.3

Motorni viljuškar Litostroj nosivosti 5t, visina dizanja 4m

kom 1

6.4

Motorni viljuškar Orenstein & Koppel nosivosti 3t, visina dizanja 3,2m

kom 1

6.5

Kran Indena nosivosti 6,3t, raspon oslonaca 13,4m

kom 1

6.6

Kran Bratstvo nosivosti 5t, raspon oslonaca 13,4m

kom 2

6.7

Kran Kran tehnics nosivosti 2t, raspon oslonaca 13,4m

kom 2

6.8

Konzolna dizalica SWF, nosivost 5t

kom 1

 

7

Sredstva spoljnjeg transporta

 

7.1

Šleper-tegljač VOLVO FH 12 420 sa poluprikolicom 13,60m, nosivost: 24 t

kom 1

7.2

Kamion FAP 13 18 RB/424/2, reg. br. BG 179 RJ, nosivost: 8.105 kg

kom 1

7.3

Kamion Zastava New Turbo-Rival, reg. br. BG 491 ČO, nosivost 1.800 kg

kom 1

 

8

Namenske mašine i alati

 

8.1

Linija za hladno valjanje ispune paketa zagrejača vazduha - hladna strana

Postrojenje čine dve linije :

Linija A koju čine: nosač kotura trake , mašina za profilisanje traLike, pneumatske makaze

Linija B koju čine: nosač kotura trake , mašina za automatsko dodavanje trake, mehaničke makaze

Linija za izradu konstrukcije paketa : krojenje pozicija, heftanje pozicija , zavarivanje pozicija u konstrukciju paketa

Maksimalna širina trake 450 mm

Visina distantnog rebra 13 mm

Debljina lima 1,2 mm

Profili NF I UNF

kom 2

8.2

Linija za hladno valjanje ispune paketa zagrejača vazduha - topla strana.

Postrojenje čine dve linije :

Linija C koju čine: nosač kotura trake , mašina za profilisanje trake 2,5- 3,2 mm pod uglom od 60 °, mehaničke makaze

Linija D koju čine: nosač kotura trake , mašina za automatsko profilisane trake za distantne elemente , mehaničke makaze

Linija za izradu konstrukcije paketa : krojenje pozicija, heftanje pozicija , zavarivanje pozicija u konstrukciju paketa

Ove mašine se po potrebi kombinuju za izradu CU profila, DU profila , I strelastih profila Maksimalna širina trake 950 mm

Visina distantnog rebra 7,5 - 9 mm

Debljina lima 0,5 - 0,8 mm

kom 2

8.3

Uređaj za uparivanje i kalibrisanje transportnih lanaca Alpha-LRS; Beta-MRS, K12.200k sa displejsment senzorom AY112HN, proizvođača Transmetra Haltec GmbH, Švajcarska.

Uređaj omogućava merenje relativne dužine pri različitim opterećenjima.

kom 1

8.4

Linija za rolovanje taložnih elektroda - elektrofilter

kom 1

8.5

Uređaj za prostorno oblikovanje vatrootpornih cevi

kom 1

8.6

Rol mašina za oblikovanje prostornih površina SHEFER

Tip SRMVO

- minimalni radijus rolovanja 250 mm

- maksimalna dužina rolovanja 3000 mm

- minimalna debljina materijala (čelični lim) 12 mm

kom 1

8.7

Mašina za rolovanje profilnih materijala Jelšingrad, tip SSP70

- minimalni radijus rolovanja 200 mm

- maksimalna dužina rolovanja teoretski neograničen

- oblik profila u funkciji geometrije valjaka

kom 1

8.8

Rol mašina za oblikovanje prostornih površina

ALPHA 4 160/25, CO.MA.L

- minimalni radijus rolovanja 150 mm

- maksimalna dužina rolovanja 2000 mm

- minimalna debljina materijala (čelični lim) 4 mm

kom 1

 

9

Aparati za zavarivanje i rezanje

 

9.1

Aparat za zavarivanje CO2

kom 6

9.2

Aparat za elektrolučno zavarivanje

kom 5

9.3

Aparat za gasno zavarivanje Fronius, tip Vario Star 317-2

kom 1

9.4

Aparat “Fronius” invertorski argon TIG

kom 1

9.5

Aparat za tačkasto zavarivanje

kom 2

9.6

Automat za zavarivanje u prahu ARMCO, - pravolinijski, dužine vara do 20m, kružno, prečnika do 3,5m

kom 1

9.7

Oprema za gasno sečenje limova do debljine 100 mm

kom 2

9.8

Oprema za autogeno zavarivanje

kom 2

9.9

Uređaj za sečenje plazmom VARSTROJ OTC dimenzije 2000x6000mm

kom 1

9.10

Mašina za sečenje plazmom VARSTROJ tip VARCUT 2.6 L2/Ph - 2x8/1

- max. brzina rezanja: 1200mm/min

- debljina rezanja: 0,5÷50mm

- širina delova: 2000mm

- dužina delova 8000mm

- zrak: argon, kiseonik, vodonik, vazduh

kom 1

 

10

Alati

 

10.1

Alati za izradu lanaca rosta

2 kompl.

10.2

Alati za izradu lanaca kracera

2 kompl.

10.3

Alati za izradu lanaca dodavača

1 kompl.

10.4

Alati za izradu lanaca pretovarnog mosta

1 kompl.

10.5

Alati za izradu lanaca sita

1 kompl.

10.6

Alati za sastavljanje paketa saća

1 kompl.

10.7

Alati za perforirane ploče ulaza u elektro filter

1 kompl.

10.8

Komplet alata za izradu emisionih i taložnih elektroda elektro filtera

1 kompl.

10.9

Komplet alata za izradu kompenzatora dimovodnih i vazdušnih kanala

3 kompl.

10.10

Komplet alata za izradu regulacionih lopatica SR 28, SR 32

2 kompl.

10.11

Komplet alata za izradu statorskih lopatica

1 kompl.

10.12

Spojni podeoni sto 8

kom 1

10.13

Ploča za obeležavanje

kom 1

10.14

Nagibni okretni sto

kom 1

10.15

Razdelnik ST 155

kom 1

11

Proizvodni i magacinski prostor

11.1

Proizvodni prostor

1800 m2

11.2

Magacinski prostor zatvoreni

250 m2

11.3

Magacinski prostor otvoreni

800 m2

11.4

Prostor za antikorozivnu zaštitu

200 m2

11.5

Hala za proizvodnju u Pančevu

6.317 m2