Proizvodi

Proizvodi

Proizvodnja opreme pod pritiskom za tržište Republike Srbije realizuje se u saglasnosti sa ugovorenom relevantnom tehničkom regulativom, pod nadzorom imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom.

Na zahtev naručioca, proizvodi mogu biti usaglašeni i sa stranim tehničkim propisima, koji su specificirani ugovorom.

 

PROIZVODNI PROGRAM

1.

Regenerativni zagrejač vazduha

Automatsko zaptivanje RZV-a; Grejni elementi; Zaptivke RZV-a; Sektorske daske; Obodni lanci RZV-a; Suporti pogona RZV-a

2.

Rekuperativni zagrejač vazduha

Pločasti zagrejači vazduha; Cevni zagrejači vazduha

3.

Hladnjaci ulja

Transformatora; Turbinskog ulja; Duplog ležaja mlina

4.

Hladnjaci pare za ROU stanice

 

5.

Cevni sistem zagrejača niskog pritiska

 

6.

Cevni sistem hladnjaka zaptivne pare turbine

 

7.

Elektrofilteri

Taložne elektrode; Emisione elektrode; Perforirani limovi; Ležajevi elektrofiltera; Ovešenja emisionih i taložnih elektroda; Mehanizmi za otresanje

8.

Lanci za transport

Transportni lanci za ugalj u dozatorima i dodavačima; Lanci za elevatore; Kofice za elevatorske lance; Lanci traka za dogorevanje (rost); Lanci kracera

9.

Lanci za vodene ustave

 

10.

Delovi kotlova

Vodospusne cevi; Kolektori; Pregrejači pare

11.

Delovi ventilatora

Vratila ventilatora dimnog gasa i svežeg vazduha; Lopatice statorske; Kućišta statorskih lopatica; Kućišta regulacionih lopatica; Regulacione lopatice ventilatora

12.

Delovi trakastih transportera

Transportne rolne; Zatezni bubnjevi; Pogonski bubanj

13.

Pomoćna kotlovska postrojenja

Dozatori uglja; Dodavači uglja; Kraceri; Delovi pokretnih rešetki za dogorevanje

14.

Delovi mlinova

Dupli ležaj mlina; Habajuće ploče mlinova; Vratila mlinova čekićara; Poluge čekića

15.

Delovi kanala aerosmeše

Kompenzatori; Klapne; Šiberi

16.

Oprema pod pritiskom

Izmenjivači toplote, Cevni snopovi