• Regenerativni zagrejač vazduha

  • Elektrofilteri

  • Lanci

  • 1
  • 2
  • 3

O nama

Privredno društvo za proizvodnju i promet "Termooprema" d.o.o. je osnovano 1995. godine kao privatno preduzeće koje se pretežno bavi proizvodnjom opreme pod pritiskom i rezervnih delova za termoelektrane i hidroelektrane. Osnivači i suvlasnici sa po 50% kapitala su dva pravna lica:

  • “Metaling” d.o.o. Beograd – vlasnik Petar Ćalić (100%).
  • “Exim Pan” d.o.o., Beograd – vlasnik Petar Ninković (100%)

Predsedavajući skupštine društva je gospodin Petar Ćalić.

Sedište firme i proizvodnja su locirani u Beogradu, ul. Dunavska 40, gde je na raspolaganju proizvodni prostor od 1800 m2 i magacinski proctor od 1050 m2, a proizvodni kapaciteti su prošireni i na proizvodnu halu u Pančevu sa preko 6000 m2.

Proizvodnja se obavlja na visoko sofisticiranim CNC mašinama, mašinama za obradu sa i bez skidanja strugotine, sečenje plazmom, uz korišćenje opreme za termičku obradu, mernog alata, namenskih mašina i alata, aparata za zavarivanje i rezanje

Najznačajniji resurs PD “Termooprema” d.o.o. su ljudi. U sektoru proizvodnje, inženjeringa i rukovodstvu trenutno je zaposleno 66 radnika, od čega 12 visoko stručnog osoblja mašinske struke, koje poseduje licence 330 i 430, sertifikate evropskih i internacionalnih inženjera zavarivanja, kao i višegodišnje respektabilno iskustvo na projektovanju, izradi i kontroli procesne i termoenergetske opreme. Permanentno su ulaže u obuku i unapređivanje znanja, praćenje propisa i savremenih trendova u projektovanju i izradi opreme.

Kvalitet proizvodnje i upravljanja su prioriteti PD “Termooprema” d.o.o., što potvrđuju sertifikati za sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004, kao i sertifikati prema EN ISO 3834-3:2005, EN ISO 1090 i PED direktivi 97/23/EG.

PD “Termooprema” d.o.o. se bavi proizvodnjom opreme i rezervnih delova za termoelektrane i hidroelektrane. Glavni poslovni partneri su javna preduzeća iz sastava Elektroprivrede Srbije, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, a dugoročna saradnja je ostvarena i sa firmama iz Nemačke, Poljske, Norveške i Belgije.

PD “Termooprema” d.o.o. je predstavnik renomiranog proizvođača CLYDE BERGEMANN GmbH – Nemačka za područje Republike Srbije.

Visok kvalitet usluge, profesionalnost, tačnost i pouzdanost su osnovne odlike PD “Termooprema” d.o.o. Zadovoljni naručioci naših usluga tokom više decenija postojanja preduzeća su naša najveća preporuka.