Regenerativni zagrejač vazduha

Regenerativni zagrejač vazduha

 

Grejni elementi regenerativnog zagrejača vazduha izvode se prema termičkim proračunima regenerativnog zagrejača vazduha (LUVO). ODUZIMA TOPLOTNU ENERGIJU DIMNIM GASOVIMA I PREDAJE ISTU VAZDUHU KOJI SE GREJE I ZAGREJAN ODLAZI U LOŽIŠTE KOTLA Izrađuju se paketi sa ispunom za toplu i hladnu stranu različite konfiguracije ( FN, DN, DU, CU......) 

Dele se prema položaju u odnosu na strujanje dimnih gasova i svežeg vazduha na:

  • elemente toplog kraja
  • elemente hladnog kraja

Dimenzije : prema zahtevu korisnika